BUSINESSNODEN
home bemt troeven doel businessnoden werkwijze lokalen catering contact referenties wegbeschrijving

Start

BEMT is geëvolueerd naar een multifunctioneel seminarie– en congrescentrum.

De vraag vanuit bedrijven in de regio naar gebruik van beschikbare accommodatie met het oog op de organisatie van infoavonden, vergaderingen, trainingen, bedrijfshappenings en meetings kent een duidelijke stijging.

Een duidelijke tendens naar meer kleinschalige beursmanifestaties, gericht op een duidelijk vakpubliek, is merkbaar.

De grootte en de hoogte van het atrium bepalen dat deze ruimte

multifunctioneel kan worden ingezet voor allerlei initiatieven. Tevens is er een nood aan kleinere ruimes voor meetings,  infosessies en trainingen. Hierop speelt BEMT met zijn accommodatie perfect in.

Bedrijfs– en opleidingsorganisaties uit verschillende sectoren, KMO’s, middelgrote tot grote bedrijven, openbare besturen, bankwezen, medische sector, farmaceutische en chemische sector, voedingsnijverheid en transportsector maken van de beschikbare locatie gebruik.

Een aantal vakbeursinitiatieven vinden er jaarlijks een onderkomen.

BEMT waarborgt zijn klanten een maatgerichte service. Dat de klant deze service weet te waarderen blijft uit de steeds terugkerende klanten.

BEMT is een huis van ondernemers en staat open voor nieuwe initiatieven.

Flexibiliteit en service gerichte aanpak gelden als handelsmerk.

 

 

© aCa - laatste bijwerking op 17/05/2013