DOEL
home bemt troeven doel businessnoden werkwijze lokalen catering contact referenties wegbeschrijving

Start

Diensten en infrastructuur ter beschikking stellen voor organisatie en coördinatie van opleidingen, seminaries, vergaderingen, beurzen, productpresentaties, … en/of samenwerkingsverbanden uitwerken

BEMT verleent diensten voor alle activiteiten in het kader van kennisoverdracht, innovatietransfer, opleiding en training.

Door de snelle technologische evolutie hebben alle sectoren een stijgende behoefte aan onderzoek, ontwikkeling en opleiding.

BEMT stelt hiervoor graag zijn infrastructuur ter beschikking.

Permanente vorming en innovatie is een opdracht voor elkeen. Hierbij is nieuwe aandacht nodig voor bedrijfseconomische professionalisering. Bedrijven, scholen en organisaties leven niet op een eiland, maar treden in continue wisselwerking met elkaar en hun omgeving. Netwerkvorming, contacten en ervaringsuitwisseling met anderen zijn van essentieel belang. BEMT zal ertoe bijdragen die contacten beter te laten verlopen. Het zal dan ook duidelijk zijn dat BEMT een belangrijke toekomstgerichte schakelfunctie heeft.

In de Kempen toont BEMT dat samenwerking noodzakelijk is om in deze regio ook grote projecten te realiseren.

Organiseert u een opleiding, meeting, een productpresentatie of beurs en diverse manifestaties dan is BEMT voor U de ideale standingvolle locatie met ongeëvenaarde faciliteiten.

Deze organisatie brengt vele praktische  beslommeringen met zich mee, waar u onmogelijk zelf kan voor instaan. U moet dan ook vertrouwen op de deskundigheid van mensen die de concrete uitwerking op zich nemen.

Hiervoor kan u rekenen op het vakmanschap en de gastvrijheid van de medewerkers van BEMT.

Zij zullen accuraat inspelen op de individuele behoeften en met discretie

de zaken coördineren. Dat tikkeltje extra, dat vleugje “ik weet niet wat precies”.Daarom nodigen wij U graag uit zodat U het zelf kan zien. Onze service begint bij uw eerste telefoontje. Tot binnenkort.

 

© aCa - laatste bijwerking op 17/05/2013